Legendy Arturiańskie

Ten temat powinienem zacząć od napisania kim jest bard. Jest nim średniowieczny poeta, który przekazywał opowieści o czynach rycerzy. Bardowie często tworzyli swoje pieśni na podstawie prawdziwych wydarzeń. Owi poeci średniowieczni, swoje opowieści przekazywali na przeróżne sposoby. Oprócz pisania ksiąg i poematów, bardowie często odśpiewywali swoje historie. Legendy arturiańskie są od wieków przekazywane w przeróżny sposób. Obecnie maja one formę bajek, bądź baśni dla dzieci. W przeszłości owe legendy miały na celu zupełnie inna sprawę. W średniowieczu, gdy społeczeństwo było niewykształcone – a wręcz ciemne- legendy miały na celu ukazać społeczeństwu jakie typy zachowań są dobre i oczekiwane.

Bardowie starali się tworzyć takie właśnie opowiadania. Oczywiście bardzo wiele dodawali oni od siebie do tych legend. Dlatego też nikogo nie powinna dziwić obecność smoków czy magii. Społeczeństwo średniowieczne wierzyło w wiele rzeczy, jak choćby w magie czy klątwy. Społeczność ta bardzo wierzyła w zabobony, była przesadna i podejrzliwa. Taką ludnością jest łatwo manipulować i to zauważył kościół. To właśnie kościół podtrzymywał poziom społeczeństwa na takim poziomie. Wykształcenie było przeznaczone tylko dla mnichów i monarchii, a właśnie wykształcenie dawało możliwość manipulowania nad innymi ludźmi.

Legendy od wieków pouczają ludzi i naprowadzają na właściwy tor życia. Bardowie opowiadali owe legendy w celu pouczenia ludzi, rycerzy a nawet monarchów. Nauki te ukazywały jak człowiek powinien tak naprawdę się zachować w życiu codziennym, jak powinien się zachować gdy nadejdzie niebezpieczeństwo. Legendy uczyły pokory, skromności, ogłady, wierności jak również odwagi, honoru i waleczności. Nieraz legendy były użyte by podnieść morale rycerzy. Wiele jest legend, które wsławiają cnotliwość i odwagę rycerzy. Przykładem takiej legendy jest moja ulubiona „sir Gawain i zielony rycerz. Można w niej znaleźć wszystkie cechy typowej legendy arturiańskiej. Jest ukazana w niej wierność rycerza do swego króla jak i potęga przyjaźni.

Oczywiście znaleźć też można elementy fantastyczne – jak choćby to że po odrąbaniu głowy, zielony rycerz nadal żyje. Najważniejszą sprawą w tej legendzie są trzy próby w których Gawain bierze udział. Ukazana w niej jest prawie idealna natura człowieka. Ostatecznie rycerz nie przechodzi wszystkich proc, ale ta klęska zostaje mu wybaczona przez zielonego rycerza. Dla zainteresowanych treść legendy znajdziecie na łamach tej strony. Inną ciekawą legendą, która zwraca na siebie uwag ę to legenda o pani Ragnell. Jest w niej ukazana wierność i poświęcenie rycerza. Tutaj również głównym bohaterem jest sir Gawain, który poświęca się za króla Artura. Poświęcenie to polegało na ożenku z bardzo brzydką kobietą. Oczywiście legenda miała swoje szczęśliwe zakończenie, ale sens jej był oczywisty – poddaństwo swemu władcy.

Paweł Bobrowicz